Giỏ hàng

Trà gói

Green cardamom tea
BETTERDAY Chè túi bạc
88,000₫
Trà bá tước/ Earlgrey tea
BETTERDAY Chè túi bạc
66,000₫
Trà bạc hà hữu cơ (gói)/ Mint tea
BETTERDAY Chè túi bạc
61,000₫
Trà đen Shan tuyết hữu cơ/ Organic snow moutain Black Tea
BETTERDAY Chè túi bạc
61,000₫
Trà Masala Chai gói/ Masala Chai tea
BETTERDAY Chè túi bạc
88,000₫
Trà Nhài hữu cơ/ Organic Jamine Tea
BETTERDAY Chè túi bạc
66,000₫
Trà xanh cổ thụ hữu cơ/ Organic Ancient Green Tea
BETTERDAY Chè túi bạc
55,000₫