Giỏ hàng

Trà túi lọc/Tea bags

Hồng trà túi lọc hữu cơ / English Breakfast organic tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
30,000₫
Masala Chai túi lọc/ Masala Chai Tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
46,000₫
Trà bá tước - Earl grey Tea (Organic)
BETTERDAY Trà túi Lọc
30,000₫
Trà bạc hà hữu cơ/ Organic Mint Tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
30,000₫
Trà bạch đậu khấu/ Cardamon tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
46,000₫
Trà gừng/ Ginger Teabags
BETTERDAY Trà túi Lọc
36,000₫
Trà nhài cổ thụ hữu cơ/ Jasmine Tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
36,000₫
Trà sả hữu cơ/ Organic Lemongrass tea
BETTERDAY Trà túi Lọc
30,000₫